Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk behandling for andre gang. 

Planer i denne fasen:

Detaljregulering for gnr 9 bnr 32, arealplan id 2021-201501 bestående av disse:

Planen ble behandlet 2. gang i Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling under sak 19/21 den 11.3.2019.

Forventes behandlet i kommunestyret tidligst i april eller senest juni 2019.

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata