Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk behandling for andre gang. 

Planer i denne fasen:

Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157.

Behandles i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling den 19.februar, og sluttbehandles i kommunestyret 30 april. 2020

Kontaktinfo

Hans Gunnar Guttorm
Planlegger
E-post
Mobil 484 09 730

Arealplaner, matrikkel og geodata