Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet informerer om at tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" for 2020 er utlyst på deres hjemmeside.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.

Les mer på helsedirektoratets hjemmeside​​​​​​​