Anárjohgeaidnu er åpen

Arbeidene på Anárjohgeaidnu ved Per Lænsmann ája er avsluttet og veien er nå åpen for alminnelig ferdsel.