Ávjovárri IPR

Etter kommunelovens §18-1 er det opprettet et interkommunalt politisk råd for kommunene Karasjok og Kautokeino, Ávjovárri interkommunale politiske råd (Ávjovárri IPR).

Mandag 22. april 2024 hadde Ávjovárri IPR konstituerende møte, på sakslisten var blant annet valg av rådsleder og nestleder, revisjon av samarbeidsavtale og presentasjon fra KS og Vest- Finnmark rådet.

Ávjovárri IPR skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling.

Formannskapene i begge kommunene utgjør representantskapet i Ávjovárri IPR, representantskapet velger selv leder og nestleder for to år av gangen. På møtet mandag 22. april ble Svein Atle Somby (ordfører i Karasjok) valg til rådsleder, og Anders S. Buljo (ordfører i Kautokeino) valg til nestleder.

Svein Atle Somby og Anders S. Buljo - Klikk for stort bildeSvein Atle Somby og Anders S. Buljo Johanna Unga