Avlysning av formannskaps- og kommunestyremøte

Etter vedtatt møteplan, var det bestemt formannskapsmøte den 24.01.19 og kommunestyremøte den 07.02.19.
Begge møtene avlyses da det ikke er innmeldt saker til møtene.
Dette til orientering.

Ordfører Svein Atle Somby