De kommunale barnehagene trenger tilkallingsvikarer

De kommunale barnehagene mangler tilkallingsvikarer. Dette betyr at vi ved fravær må tilpasse barnehagetilbudet til for lav bemanning. Foreløpig har vi ikke måttet stenge avdelinger. Vi forsøker aktivt å rekruttere vikarer og håper situasjonene vil bedre seg. Vi håper på forståelse for dette.

Vi oppfordrer deg som ønsker å bidra som vikar i barnehagene til å ta kontakt med enhetslederne. For å jobbe i barnehage må du fremvise politiattest og denne skal ikke være eldre enn 3 måneder – vi bidrar med bekreftelse til søknad om politiattest via politiet.no  

Vennlig hilsen

enhetslederne

kontakt: Tina Øwre tlf.: 920 26 917