Dearvvašvuođastášuvdnabálvalus/ Helsestasjonstjenesten 0-5 år

Dearvvašvuođastašuvdna lea bargiid haga mearritkeahtes áigái.

Helsestasjonen 0-5 år er ubemannet på ubestemt tid. 

Vi beklager på det sterkeste den situasjonen som har rammet og fortsatt rammer brukerne av denne tjenesten. 

Kommunen jobber for å få på plass en mer permanent løsning i forhold til oppfølging av barn på helsestasjonen 0-5 år. I mellomtiden har kommunen fått en avtale med helsesykepleiertjenesten i Porsanger kommune. 

Det kommer helsesykepleiere fra helsestasjonen i Porsanger til Karasjok 08.12.22 og 15.12.22. De vil gjennomføre de anbefalte konsultasjoner for de barna mellom 0-15 måneder. 

Foreldre/foresatte vil motta innkalling til time disse dagene via sms.