Drift av kaféen i slalåmbakken

Karasjok kommune ønsker å komme i kontakt med lag, foreninger, enkeltmannsforetak eller andre interessenter for drift av kaféen på varmestua i tilknytning til slalåmbakken for vintersesongen 2019.

Interessentene må være registrert i Brønnøysundregisteret, og inneha alle nødvendige godkjenninger knyttet til kafédrift, nærmere info på www.mattilsynet.no.

Varmestuen består av kjøkken, kafélokale og toalettanlegg i tillegg til kontrollrom for drift av skitrekket.

Drift av kafeen er knyttet til fastsatte åpningstider for skitrekket, med muligheter for å holde kafèen åpent utenom skitrekkets åpningstider. Det kan også bli aktuelt å holde kaféen åpen ved gruppebestillinger til skianlegget.

Dersom det er flere interessenter til drift av kafèen, kan det bli aktuelt med tilbudskonkurranse for leie av lokaler. Utvelgelse vil bli gjort ut fra leiepris og konsept.

Kommunen vil forbeholde seg retten til å disponere anlegget til andre formål utenom skitrekkets ordinære åpningstider.

Skriftlig henvendelse sendes innen 15. desember 2018.

Karasjok kommune

Postboks 84                                       

9735 KARASJOK

e-post: postmottak@karasjok.kommune.no