Faktura for kommunale avgifter

Ved fakturering av kommunale gebyrer for 2. termin 2024, ble forfallsdato ved en feil den samme som fakturadato.

Den rette forfallsdatoen vil være 10.07.2024.

Vi beklager denne feilen, og purring vil ikke bli sendt i henhold til forfallsdato som står på faktura.