Forslag til Kommunal planstrategi - 2020 - 2023

I plan- og bygningslovens § 10-1 stilles det krav om at kommunene, minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeider og vedtar en kommunal planstrategi.

Iht plan- og bygningslovens § 10-1 skal forslag til kommunal planstrategi gjøres offentlig i 30 dager. Hensikten er å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner før planstrategien tas opp til sluttbehandling i kommunestyret.

Kommunal planstragi 2020 - 2023 for Kárášjohka Karasjok kan lastes ned her (DOCX, 832 kB).

Frist for innspill er 04.10.20.