Grensesamarbeid om vann- og avløp langs Tanavassdraget (Tana River II)

Karasjok kommune deltar i perioden 2019-2022 i et norsk- finsk EU-finansiert prosjekt (Interreg): Grensesamarbeid om vann- og avløp langs Tanavassdraget (Tana River II)

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom kommunene Utsjoki, Tana, Karasjok og Inarin Lapin Vesi OY. Prosjektet omfatter vannforsyning og avløpshåndtering i disse kommunene.

Mer informasjon om prosjektet finner du her:

Samisk (PDF, 493 kB)