Hovedopptak SFO skoleåret 2024-25

Karasjok skole har tatt i bruk administrasjonssystemet Visma Flyt Skole (VFS) til søknad om SFO-plass.

Du søker elektronisk her Ta kontakt med skolen dersom du har problemer med innloggingen. Detaljert bruksanvisning finnes her!.

VFS vil være en kommunikasjonsplattform mellom hjem og skole. Her kan du blant annet se elev informasjon som fravær, anmerkninger, halvårsvurderinger, SFO-plass m.m. Mer informasjon vil komme ved skolestart til høsten. 

Regjeringen har innført gratis kjernetid på SFO -12 timer i uka for elever på 1. og 2.trinn.
Kjernetid – 12 timer i uka:

 Vuossárga
Mandag       
 Maŋŋebárga
 Tirsdag 
 Gaskavahkku
Onsdag  
 Duorastat
Torsdag  
 Bearjadat
Fredag
 Tii./ KL 1140-1500 1410-15101140-15001410-1510 1140-1500