Informasjon angående kommunale fakturaer

Karasjok kommune vil fra 02.05.2024 endre bankkonto for innbetaling av kommunale fakturaer. Det gamle kontonummeret 4901 12 40681 vil erstattes med 4930 16 23282 og vil har tvungen KID. Informasjon om endringen vil følge fakturaer som sendes våre kunder.

Karasjok kommune går også over til ett nytt økonomisystem fra begynnelsen av mai.
På grunn av denne fornyelsen, vil utsendelse av fakturaer som normalt sendes ut i begynnelsen av hver måned (eks. SFO, Barnehage), bli forsinket i mai og sendes ut i midten av måneden.