Karasjok kommune har fått tildelt spillemidler

Karasjok kommune ønsker å rehabilitere idrettshallen.

Karasjok kommune søkte om spillemidler i 2018 til å rehabilitere idrettshallen. I år fikk vi tildelt spillemidler til prosjektet.
De har valgt å dele opp tilskuddet over 3 år, og vi får 2.8 millioner til prosjektet i år. Totalt er det søkt om kr. 8.369.000,-

Vedtaket fra Finnmark fylkeskommune - Fordeling av spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet 2019 kan leses her (PDF, 733 kB)

Her kan du se tegningene av idrettshallen (PDF, 2 MB)