Karasjok kommune ønsker å rehabilitere idrettshallen

Karasjok kommune har søkt om spillemidler til å rehabilitere idrettshallen.

Søknaden er godkjent av Finnmark fylkeskommune, og videresendt til Kulturdepartementet.

Svar på søknaden ventes i løpet av juni/juli.

 

Se tegninger av idrettshallen: