Karasjok kommune opprettholder vedtak om karantenekrav for reisende fra områder i Norge

Per i dag har vi ingen kjent smitte av corona i Karasjok. Vi vil unngå at eventuelle smittede sprer smitten i Karasjok. Helse og omsorgsdepartementet har fastsatt karanteneforskrift for reisende fra land utenfor Norden.

For alle ankommet Karasjok etter opphold i følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Så skal disse fortsatt i hjemmekarantene i 14 dager.

Dette gjelder alle ankommet Karasjok fra disse områdene fra og med 9. mars.

Du som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nærkontakt med andre. 

Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

a)

gå på jobb eller skole

b)

lengre reiser innenlands eller reiser utenlands

c)

ta offentlig transport

d)

oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg

e)

oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.

Karasjok kommune innfører med hjemmel i smittevernloven karantene for alle tilreisende som har oppholdt seg i ovennevnte områder i mer enn 24 timer og ankommet Karasjok fra og med 9.3.20

Vi oppfordrer for øvrig alle til å følge med på oppdateringer hos folkehelseinstituttet på deres nettside www.fhi.no