Karasjok ungdomsråd møtte kommunestyret

   

Karasjok ungdomsråd deltok under kommunestyremøte 15. desember 2022 der de fremmet sin sak i budsjettbehandlingen. Det var Julie Solbakken og Jana Gulsrud som representerte ungdomsrådet. 

Ungdomsrådets uttalelse i sak Handlings- og økonomiplan 2023-26, budsjett 2023: 

Ungdomsrådet i Karasjok mener at Karasjok kommune skal fortsette å betale utgifter som gjelder ungdomsklubben, UKM og BUA. Dette har kommune behov for, slik skaper vi bolyst blant ungdommen. Antall barn og ungdom synker i Karasjok

Ungdomsrådet i Karasjok foreslår at ungdomsrådet budsjett 2022 skal overføres til 2023. Ungdomsrådet har ikke vært oppegående lenge nok til at vi har brukt budsjettet som var satt opp. I tillegg har det manglet retningslinjer for bruk ar pengene.  

Kommunestyret vedtok i møte følgende:

Drift av samlingssted for barn og unge kr. 80.000,-
Barne- og ungdomsråd kr. 80.000,-
Gjennomføring av UKM kr. 60.000,-
Egenandel innkjøp av utstyr som kan lånes ut (BUA) kr. 30.000,-

Totalt ble det innvilget kr. 250.000,- til disse formålene.

Her kan dere se innlegget fra Karasjok ungdomsråd