Kartlegging ressurser

Vi i Karasjok kommune forbereder oss på håndtering av eventuell kommende lokal spredning av koronaviruset. Har du helsefaglig utdannelse/erfaring eller kan hjelpe til med andre oppgaver ?

Hvis du har ledig arbeidskapasitet og kan ha mulighet til å bistå oss ved eventuelt behov, så ønsker vi at du registrerer deg her.

Kartlegging ressurser