Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats innen bolyst?

Nå kan du nominere kandidater til Finnmark fylkeskommunes Bolystpris!

Hvert år deler Finnmark fylkeskommune ut Bolystprisen for å gi en ekstra oppmerksomhet til noen som har gjort en særegen innsats for bolyst i sitt nærområde i Finnmark. Tildelinga vedtas politisk og prisene deles ut i tilknytning til fylkestinget som arrangeres på høsten.

Hvem som helst kan foreslå kandidater. Forslagene må gi en tydelig beskrivelse av kandidatens innsats, hvor lang tid arbeidet har pågått og hva man har oppnådd. Frist for å levere forslag for prisene i 2019 er 25. mai.

Via fylkeskommunens nettsider kan kandidater nomineres:
https://www.ffk.no/om-fylkeskommunen/fylkeskommunens-priser/