Konkurranse med forhandlinger for kjøp av veterinærtjenester i vaktdistrikt Karasjok og Kautokeino

Kunngjort i  DOFFIN-databasen - www.doffin.no ref. 2019-383806

Tilbud sendes/leveres til Karasjok kommune. Frist: 01.08.2019 kl: 12:00

Denne anskaffelsen gjelder levering av veterinærvakttjenester i vaktdistrikt Karasjok og Kautokeino. Tjenesteperiode 01.09.19 - 31.08.22.  Det vil bli inngått maks 5 avtaler for perioden.