Kontrollert nedbrenning av gamle administrasjonsbygget

Karasjok kommune planlegger kontrollert nedbrenning kombinert med brannøvelse av gml. adm.bygg/ lærerbolig ved svømmehallen torsdag 11. april fra ca. kl. 10:00 og utover dagen. Det bygget det gjelder er merket med rød pil på vedlagte foto. Det vil bli en del røykdannelse fra nedbrenningen/øvelsen som sannsynligvis vil vedvare tom. fredag 12.april.