Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Klikk for stort bildeFrivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien.

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  

Mer informasjon finnes på www.lottstift.no