Midler til nasjonale klima- og miljøtiltak (KMP)

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi tilskudd til prosjekter og informasjonstiltak. Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling om klima og miljø i jordbruket kan søke om prosjektmidler. 

Søknadsfrist 15.mars!

Mer informasjon om tilskuddet og søkemuligheter finnes her. 

Klikk for stort bildeFoto: Kjell Sæther