Motorferdsel i utmark

Karasjok kommune vil oppfordre de som har fått dispensasjon til motorferdsel i utmark fra løype 16 (Skáiddejávri) til løype 2 (Iešjohka) over Buolžžaskárjávri, og fra løype 2 opp Varitvárri til ikke benytte seg av disse fra og med 31.3.2021 og inntil videre. Dette av hensynet til rein på beite i området.