Mottak av landbruksplast 2019

Landbruksplast kan leveres på Mánnevárre avfallsplass tirsdag 4. juni mellom kl. 12:00 og 16:00

Bønder og reindriftsutøvere kan levere kostnadsfritt landbruksplast på Mánnevárre avfallsplass.

Med landbruksplast menes: 

Rundballefolie – hvit og farget – må holdes adskilt

PP-sekk – storsekker, gjødselsekker og såkornsekker

Hard plastemballasje - kanner (tomme og drypptørre)

Rundballenett – skal kildesorteres og kan leveres separat samtidig med øvrig landbruksplast

Felles for levering av alle typer landbruksplast er at:   

disse er fri for produktrester, jord, sand, annen plast og forurensing