Nasjonal telefontjeneste på samisk i NAV

Har du noen gang erfart å skulle sette ord på noe som er vanskelig og sårbart for deg – på et annet språk enn ditt morsmål? Å bli forstått hos NAV kan ha avgjørende betydning for at den enkelte får den hjelpen de har behov for og har rett på. Nå prøver vi ut vår telefontjeneste på samisk.

NAV forsøker å legge til rette for at samiske innbyggere skal få tilgang på informasjon og veiledning på eget morsmål. NAV har derfor opprettet en nasjonal telefontjeneste på nordsamisk, i første omgang som et pilotprosjekt med varighet frem til 1. april 2024.  Uansett hvor du bor og vil snakke på nordsamisk med NAV så kan du benytte deg av denne tjenesten.

NAV Kontaktsenter har etablert et eget nasjonalt telefonnummer som betjenes av veiledere som snakker nordsamisk ved NAV Ávjovárri. Kontakt oss på 55 55 33 33