NAV Ávjovárri - tekniske utfordringer

NAV Ávjovárri har fått rettet opp i utfordringene med digitalt fagsystem og kan igjen motta digitale søknader.

NAV Ávjovárri har fått rettet opp i utfordringene med digitalt fagsystem og kan igjen motta digitale søknader.

-------------

Grunnet tekniske utfordringer kan ikke søknader om sosial stønad leveres digitalt

Mandag 29.04 og tirsdag 30.04.24 opplever sosialtjenesten ved NAV Ávjovárri utfordringer med det digitale fagsystemet. Vi kan ikke motta digitale søknader. På grunn av dette åpner vi kontorene i Karasjok og Kautokeino kommune:

Tirsdag 30.04.24 kl.09.00-14.30.

NAV Ávjovárri sine lokasjoner:

Karasjok – Deanugeaidnu 6

Kautokeino _ Bredbuktnesveien 6

Grunnet en teknisk feil i fagsystemene må søknader om økonomisk sosialhjelp leveres på papir til NAV-kontoret.

Vi beklager ulempen dette eventuelt medfører.

Nav Ávjovárri kan også kontaktes på telefon: 404 87 830 mellom kl. 09.00-15.00.