Nordic Response 3. - 14. mars 2024

Tradisjonelt har øvelse Cold Response blitt gjennomført i Nord-Norge annethvert år. Siden Finland nå er medlem i NATO og Sverige har søkt om medlemsskap, har øvelsen blitt utvidet og skiftet navn til Nordic Response.

Øvelsen er en del av NATO-øvelsen Steadfast Defender i Tyskland, Polen og Baltikum, og integrert med en britisk-ledet marineøvelse – Joint Warrior – som finner sted i havområdene Skottland, Norge og Island.

Ytterligere informasjon om øvelsen finnes her: Nordic Response 2024 (kilde: Forsvaret).