Offentlig ettersyn: Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 med budsjett 2023

Formannskapet behandlet kommunedirektørens forslag i møte 23. november. Formannskapets innstilling til Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023 vil nå ligge ute til offentlig ettersyn i 3 uker, fram til endelig behandling i kommunestyret 15. desember.

  

Handlings- og økonomiplan (HØP) 2023-2026 og budsjett 2023 er presentert i en og samme prosess og tilhørende dokument. 

Kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett 2023

Formannskapets vedtak legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker før behandling i kommunestyret
Vedtak fra formannskapets behandling 24.11.2022