Påminnelse: Invitasjon til folkemøte

Det inviteres med dette til folkemøte tirsdag 5. mars 2024 kl. 18:00 – 20:00 på samfunnshuset for presentasjon av rapporten: «Karasjok kommune - Et samisk kjerneområde som trues av avfolkning, redusert elevtall og utdatert opplæringsorganisering»

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her (PDF, 3 MB)