Pårørendeskole 2018

PROGRAM FOR 4 KVELDER:

Bilderesultat for samiske eldre

  1. Onsdag 17. oktober 2018: Kl. 17.00 – 20.00:                                           Sted: Frivillighetssentralen

Demens – Sykdomslære:

Hva er demenssykdom, Ulike typer demenssykdom, Sykdomsforløp, Forebygging og behandling.

Lovverket; som rettigheter, klagegang, rettssikkerhet, samtykkekompetanse, vergeordning m.m.

 

Foreleser: Máret Lájla Nedrejord

 

Pårørendes opplevelse:

Taps- og sorgreaksjoner, opplevelser og bearbeidelse av sorg, Følelsesmessige reaksjoner m.m.

Foreleser: Eilif Norvang, leder ved Indre Finnmark familievernkontor i Karasjok

Det blir lagt inn pauser og det blir avsatt tid til samtaler og diskusjoner. Forelesningene blir tolket. Bevertning.

 

 

 

  1. Torsdag 18. oktober 2018: Kl. 17.00 – 20.00

             Sted:  Frivillighetssentralen

 

Vold i nære relasjoner:

Vold, trusler og overgrep mot eldre, råd og veiledning.

Foreleser: Lilja S. Hansen, Politiet  

 

Personer med demenssykdom som går seg bort:

Personer med demenssykdom som går seg bort og ikke kommer til rette. Hva gjør man i en slik situasjon, hvem skal kontaktes, hvordan foregår leteaksjon.

Foreleser: Arvid Næss, Politiet

 

Informasjon om tilbud i kommunen:

Foreleser: Ann Helen Andresen, fagleder hjemmetjenesten

 

 

Det blir lagt inn pauser og det blir avsatt tid til samtaler og diskusjoner. Forelesningene blir tolket. Bevertning.

 

Bilderesultat for demens

 

 

  1. Tirsdag 23. oktober 2018: Kl. 17.00 – 20.00                                                         Sted: Frivillighetssentralen

 

Kommunikasjon med personer med demenssykdom:

Foreleser: Ragnhild Maurstad, Ergoterapeaut,

 

Utfordrende atferd hos personer med demenssykdom:

Forelesere: Elen Marit Gaup, Geriatriteamet Finnmarkssykehuset

 

Ergoterapi og demens:

Tekniske hjelpemidler, Fysisk tilrettelegging av miljø, Sikkerhet i hjemmet. Kartlegginger.

Foreleser: Ragnhild Maurstad, Ergoterapeaut,  

 

 

 

Det blir lagt inn pauser og det blir avsatt tid til samtaler og diskusjoner. Forelesningene blir tolket. Bevertning.