Pårørendeskole 2018

PROGRAM FOR 4 KVELDER:

Bilderesultat for samiske eldre - Klikk for stort bilde

  1. Onsdag 17. oktober 2018: Kl. 17.00 – 20.00:                                           Sted: Frivillighetssentralen

Demens – Sykdomslære:

Hva er demenssykdom, Ulike typer demenssykdom, Sykdomsforløp, Forebygging og behandling.

Lovverket; som rettigheter, klagegang, rettssikkerhet, samtykkekompetanse, vergeordning m.m.

 

Foreleser: Máret Lájla Nedrejord

 

Pårørendes opplevelse:

Taps- og sorgreaksjoner, opplevelser og bearbeidelse av sorg, Følelsesmessige reaksjoner m.m.

Foreleser: Eilif Norvang, leder ved Indre Finnmark familievernkontor i Karasjok

Det blir lagt inn pauser og det blir avsatt tid til samtaler og diskusjoner. Forelesningene blir tolket. Bevertning.

 

 

 

  1. Torsdag 18. oktober 2018: Kl. 17.00 – 20.00

             Sted:  Frivillighetssentralen

 

Vold i nære relasjoner:

Vold, trusler og overgrep mot eldre, råd og veiledning.

Foreleser: Lilja S. Hansen, Politiet  

 

Personer med demenssykdom som går seg bort:

Personer med demenssykdom som går seg bort og ikke kommer til rette. Hva gjør man i en slik situasjon, hvem skal kontaktes, hvordan foregår leteaksjon.

Foreleser: Arvid Næss, Politiet

 

Informasjon om tilbud i kommunen:

Foreleser: Ann Helen Andresen, fagleder hjemmetjenesten

 

 

Det blir lagt inn pauser og det blir avsatt tid til samtaler og diskusjoner. Forelesningene blir tolket. Bevertning.

 

Bilderesultat for demens - Klikk for stort bilde

 

 

  1. Tirsdag 23. oktober 2018: Kl. 17.00 – 20.00                                                         Sted: Frivillighetssentralen

 

Kommunikasjon med personer med demenssykdom:

Foreleser: Ragnhild Maurstad, Ergoterapeaut,

 

Utfordrende atferd hos personer med demenssykdom:

Forelesere: Elen Marit Gaup, Geriatriteamet Finnmarkssykehuset

 

Ergoterapi og demens:

Tekniske hjelpemidler, Fysisk tilrettelegging av miljø, Sikkerhet i hjemmet. Kartlegginger.

Foreleser: Ragnhild Maurstad, Ergoterapeaut,  

 

 

 

Det blir lagt inn pauser og det blir avsatt tid til samtaler og diskusjoner. Forelesningene blir tolket. Bevertning.