Presisering av paragrafer i lokal forskrift om smitteverntiltak i Karasjok

Formål med den lokale forskriften er å hindre og begrense spredning av SARS-CoV-2 i Karasjok i påskehøytiden, da det forventes en økning i antall mennesker som oppholder seg i vår kommune. Karasjok har ingen smitte pr i dag. Les mer om den lokale forskriften her

Kommer du fra et område med smitte RÅDES du til å teste deg dagen før du kommer, og du SKAL testes innen 24 timer etter ankomst Karasjok.

Dette betyr at kommunen sterkt oppfordrer alle som kommer fra et område/kommune med smitte per nå om å teste seg før de kommer til Karasjok, men det er ikke noe krav. Dette for å kunne stanse smitte FØR den kommer til kommunen.

ALLE som kommer til kommunen fra et område med smitte, SKAL teste seg innen 24 timer etter ankomst. Det betyr at ALLE som kommer fra et sted med smitte SKAL teste seg når de kommer, uavhengig av hvor lenge de skal være i Karasjok. Unntak er dersom Karasjok er transittsted på vei til en annen plass.

Dette for å kunne oppdage en eventuell smitte så tidlig som mulig, og da også kunne hindre smittespredning så langt det lar seg gjøre i kommunen.

Er du selv fra Karasjok og tar en dagstur til f.eks Alta eller Lakselv, er det ikke nødvendig å teste deg. Om du mot formodning har blitt smittet vil det sannsynligvis ikke gi utslag på en test de første dagene uansett. Vi vil minne om nasjonale føringer som sier at all unødvendig reising skal unngås. Men vi oppfordrer til bruk av munnbind og 2 meters avstand ved nødvendige reiser utenom kommunen.

Personer som mottar gjester i påsken RÅDES til å teste seg innen tre dager etter at gjestene har reist. Dette er ikke et krav, men en sterk oppfordring. Vi vet at det er mange som ikke har symptomer på covid-19, og det varierer også hvor lang tid det tar før en person er smittebærer og kan spre smitte.

Ved å teste seg etter at gjester har reist vil vi forsøke å sikre oss mot at en evt. smitte ikke er «blitt igjen» i kommunen etterpå.

I tillegg til dette skal alle teste seg ved symptomer. Les mer om symtomer her