Publikumsmottak stengt fra og med 13.03.20

Rådhuset og NAV er stengt for publikum. Også sentrumsbygget og rektors kontor er stengt for besøkende.  

Kun ansatte med arbeidsted her slipper inn. Henvendelser skal tas imot på telefon eller e-post.    Ta kontakt via telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

  • NAV 55 55 33 33
  • Rådhuset; servicekontoret 784 68 000

Hvis du har spørsmål til disse instansene så ring eller send e-post til de respektive enhetene.

Vi ber om at kommunens ansatte holder seg oppdatert via kommunens nettside https://www.karasjok.kommune.no/  og folkehelseinstituttets nettside https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/