Redusert åpningstid på folkebiblioteket 23.mars

Redusert åpningstid på folkebiblioteket 23.mars

På grunn av kurs er ikke biblioteket kveldsåpent tirsdag 23.mars.

Åpent kl. 12.00-15.00.