Reisevirksomhet

  • Vi ønsker at det tilstrebes at innenlandstransport skal gå mest mulig som normalt.
  • Vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser
  • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
  • Råd til deg som er i hjemmekarantene finner du her.
  • Meld fra til fastlege dersom du er i karantene.

Hvis du har spørsmål vedrørende karantene så ta kontakt legestasjonen på 784 68 500.