Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv

Sammen med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging og RVTS Nord gjennomfører Helsedirektoratet regionale kampanjer for å forebygge selvmord. Kampanjen i nord starter opp 22. mai og vil bli synlig i digitale aviser, sosiale medier og på TV. Artiklene er oversatt til nord-, sør- og lulesamisk.

Les artiklene ved å velge hvilket språk du foretrekker i linkene nedenfor:

 "I løpet av et halvt år tok tre av Nils Arne Hættas venner livet sitt".

Davvisámegilliii - Nordsamisk (dagbladet.no),
Bokmål (dagbladet.no),
Julevsámegiellaj – Lulesamisk,
Åarjelsaemiengïelses - Sørsamisk (dagbladet.no)

 

"15. oktober bestemmer Torgrim seg. Ha skal ta sitt eget liv".

Davvisámegilliii - Nordsamisk (dagbladet.no),
Bokmål (dagbladet.no),
Julevsámegiellaj -Lulesamisk (dagbladet.no),
Åarjelsaemiengïelses - Sørsamisk (dagbladet.no)

 

"Allerede som barn ønsket Magnus å ta sitt eget liv".

Davvisámegilliii – Nordsamisk (dagbladet.no),
Bokmål (dagbladet.no),
Julevsámegiellaj– Lulesamisk (dagbladet.no),
Åarjelsaemiengïelses– Sørsamisk (dagbladet.no)