Status for sykeavdelingen i Karasjok kommune

Sykeavdelinga har pr 01.06.2021 gått fra rødt beredskapsnivå, til grønt nivå. Dette betyr at sykeavdelinga igjen er åpen for besøkende.

 

Følgende begrensninger gjelder:
- besøk bes avtales med avdelingen på forhånd
- besøksprotokoll føres
- besøkende må være symptomfrie
- besøkende utfører håndhygiene før man går inn, og når man går ut
- besøk foregår på beboerens rom

Ved spørsmål kontaktes Sykeavdelingas vaktrom på telefon: 920 19 221