Stenging av Guolban barnehage

Guolban mánáidgárdi har i går onsdag 29. februar og i dag torsdag 29. februar måttet stenge avdelinger hele og halve dager for å ha forsvarlig drift.

Stengingen skyldes sykefravær blant personalet og vikarer. De siste to ukene har mange i bygda hatt/fått influensa med høy feber og hoste – og/eller omgangssyke.

Vi minner om smittevernreglene og oppfordrer alle til hyppig håndvask - og å holde seg hjemme mens man er smittsom.