Sykeavdelingen søker tilkallingsvikarer

Sykeavdelingen trenger tilkallingsvikarer ved sykdom, ferie og permisjoner. Tilkallingsvikarene må kunne komme på kort varsel. Vi har behov for vikarer både i hverdager og helger.

Egnethet vektlegges. Du må ha et stort hjerte for eldre og demente. Du må være lærevillig og engasjert.

Registrer deg som tilkallingsvikar hos oss, så kan vi ta kontakt med deg.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder Veronje Ingebrigtsen, tlf. 46504812 eller epost: Veronje.Ingebrigtsen@karasjok.kommune.no

Lønn etter gjeldende avtaleverk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Kopier av attester og vitnemål sendes ikke med søknaden, men tas med til evt. intervju.

Søknad sendes e-post: postmottak@karasjok.kommune.no merk søknad med «Tilkallingsvikar Sykeavdelingen». Søknader behandles fortløpende.