Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter

Klikk for stort bildeLotteri- og Stiftelsestilsynet utlyser midler for å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner. 

Ordningen gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Dersom dere har arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført kan dere få tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan dere få 50 prosent. Det kan mottas tilskudd til en aktivitet eller et arrangement en gang.

Søknadsfristen er 15. september.

Her kan du søke om midler og lese mer om ordningen