Tilskudd til freda samiske bygninger, kulturminner og kulturmiljøer

Sametinget lyser ut midler til freda samiske kulturminner og kulturmiljøer  

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Søknadsfrist: 1. november 2021.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider.

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK