Vaksinedoser etter strømbrudd kan brukes

Et strømbrudd onsdag 7. juli førte til at vaksinekjøleskapet der vaksinene oppbevares, ikke var så kjølig som anbefalt. Kjøleskapet hadde et temperaturavvik på 1,2 grader. Det er kommet svar fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at vaksinedosene ikke er ødelagt, og disse blir benyttet neste uke, i tillegg til dosene som kommer i uke 28.