Vaksinering pr uke 12

Neste uke får kommunen 7 glass med Pfizer vaksinen og vaksinering blir onsdag 31. mars. Kommunen tar kontakt med de som tilbys vaksine for å avtale oppmøte tid.

Per i dag er det noen få personer født før 1939 som ikke er vaksinerte. Alle i denne aldersgruppen har fått tilbud om vaksine.

Kommunen forventer av de aller fleste over 75 år i risikogruppe 3 (født 1946 eller før) får tilbud om vaksine innen uke 14.

Kommunen mottar vaksiner hver uke. Disse fordeles til risikogrupper og helsepersonell. Det er til nå brukt 34 glass av pfizer vaksinen (comirnaty) til første dose for prioritert risikogruppen og 7 glass til første dose til helsepersonell. Kommunen har fått 20 glass av Astra zeneca vaksinen og 16 av disse er brukt til risikogruppen (18-65) og 4 glass til helsepersonell. Kommunen har brukt i underkant av 20% av dosene til helsepersonell.

Vaksinering med Astra zeneca er inntil videre satt på pause.