Vei stengt Anárjohgeaidnu - Bajit Ruovttotjohka

Oppdatering: Stikkrenne er reparert.

En stikkrenne har kollapset ved Bajit Ruovttotjohkan, som medfører at veien ikke er trygg for ferdsel. Området er merket med skilt for innsnevring av vei og arbeidsområde på begge sider.

Mannskap er på vei for å få utbedret skaden, og få veien i orden snarest mulig.

Dersom alt går etter planen, vil denne veien være reparert i løpet av dagen/kvelden.