Vil du påta deg et viktig samfunnsverv – bli meddommer

Nå kan du melde din interesse for å være meddommer i perioden 2025 - 2028. Vi trenger 40 personer som meddommere til Indre og Østre Finnmark tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Finnmark jordskifterett

Se filmen for å se hva vil det si å være meddommer.

 

Dersom du ønsker å være meddommer bør du lese dette og fylle ut vedlagte skjema: 
Brev til aktuelle meddommere (DOCX, 76 kB)

Send skjemaet på epost til postmottak@karasjok.kommune.no eller pr brev til
Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Karasjok

Personene velges for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Meddommere møter på ca. 1 - 3 saker hvert år.

Du har krav på godtgjøring, fri fra arbeidsgiver og dekning av reiseutgifter i forbindelse med dagene du er i retten. Mer informasjon om rollen som meddommer, godtgjøring, fritak og mer, finner du på nettsiden: domstol.no 

Meddommere skal representere et tverrsnitt av befolkningen; det vil si ulike aldre, ulike kjønn, ulik yrkesbakgrunn og ulik etnisk og kulturell bakgrunn. De som blir oppnevnt som meddommere vil få skriftlig beskjed om dette i løpet av sommeren 2024.

For å kunne være meddommer må du oppfylle følgende krav:

Alder: Du må være mellom 21 år og 70 år pr. 01.01.2025.

Bosted og statsborger: Du må være bosatt i Karasjok kommune den 01.01.2025, samt være norsk/nordisk statsborger eller være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste 3 år.

Norskkunnskap: Du må forstå norsk tale og tekst, og kunne uttrykke deg på norsk.

Personlig egnethet: Du må kunne følge forhandlingene i retten, forstå problemstillingene i saken og ta stilling til den med å si din mening.
Du må kunne sitte mange timer sammenhengende.

Lovlydighet: Det blir foretatt vandelsvurdering hos Politiet, samt at du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.

Yrke: Dersom du er ansatt i en av nedenstående stillinger kan du ikke være meddommer:

  • Stortingets representanter og vararepresentanter,
  • statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor,
  • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
  • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
  • ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet,
  • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,
  • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
  • praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
  • kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Kjenner du noen som hadde passet til et slikt verv, tips de om dette.