Vil du være med på å forme det administrative og politiske samarbeidet mellom Karasjok og Kautokeino kommune?

Er du selvstendig og strukturert, samtidig som du liker å jobbe med samhandling?
Vi søker prosjektkoordinator til Ávjovárri Interkommunale samarbeid / interkommunale politiske råd 

Karasjok og Kautokeino kommune er i gang med spennende samhandlingsprosjekter. Kommunene er begge i samisk forvaltningsområde og har fokus på å styrke tjenestene til befolkningen. Ordførerne har på vegne av kommunestyrene inngått en intensjonsavtale om samarbeid innen kommunal oppgaveløsning. Det er i den forbindelse opprettet et interkommunalt politisk råd og vi søker en engasjert og fremoverlent prosjektkoordinator til oppstart, utvikling, koordinering og samordning av interkommunalt politisk råd. Prosjektkoordinator skal være pådriver ovenfor begge kommunene til å starte prosesser med nye interkommunale samarbeidsprosjekt innenfor kommunal oppgaveløsning.

 

Virker dette som en spennende stilling, les mer om stillingen og send inn søknad på jobbnorge: Prosjektkoordinator Ávjovárri IPR

Har du noen spørsmål om stillingen, ta kontakt med stabsleder Johanna Unga på e-post: johanna.unga@karasjok.kommune.no eller telefon: 934 95 005

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 18. august 2024