Karasjok kommune sin visuelle profil

Profilmanualen er ment for alle som arbeider og representerer Karasjok kommune i ulike sammenhenger. I tillegg til å beskrive den visuelle profilen, viser manualen noen eksempler på hvordan profilen kan benyttes i ulike sammenhenger. Det er en forutsetning at disse retningslinjene følges for å få et enhetlig inntrykk og for å skape gjenkjennelse.

Alle kommunens virksomheter og tjenester er samlet under en felles visuell profil. Den visuelle profilen er et viktig verktøy for å bygge identiteten i organisasjonen, og gi en tydelig avsenderidentitet utad. 

Alle som utformer grafisk og digitalt materiell for Karasjok kommune forplikter seg til å gjøre seg kjent med å følge retningslinjene i denne manualen.

Den grafiske profilen er er inspirert av det levende mangfoldet i kommunen og naturen rundt, illustrert gjennom et sprekt fargebruk med stor variasjon, og flytende former. Formene symboliserer bølgene fra nordlyset, den buktende elva som er å finne i kommunen, samt foldene fra den tradisjonelle kvinnekoften fra Karasjok. 

Den visuelle profilen er utarbeidet av Miksmaster Creative

 

Karasjok kommunes profilmanual
Logo

Logoen er laget i varianter til mørke og lyse bakgrunner for best mulig kontrast i en hver situasjon. Primærlogo er i farger og skal brukes på daglig basis. Sekundærlogo er i sort/hvit og skal kun brukes til unntakssituasjoner hvor farger ikke er tilgjengelig eller det av andre grunner er et spesifikt behov for logo uten farger.

Logoen bør ikke settes noe mindre enn 5 mm høyde, da vil det gå ut over navnetrekkets lesbarhet og våpenskjoldets tydelighet. 

Der er også laget en midtstilt versjon av logoen. Denne skal imidlertid behandles på lik linje som sekundærversjon av venstrestilt logo og kun brukes til unntakssitusjoner hvor det er et spesifikt behov for midtstilt logo, for eksempel flagg eller vimpler. Denne skal alltid midtstilles, og være det øverste elementet på formatet. Logoen bør ikke settes noe mindre enn 17 mm bredde, da det vil gå ut over navnetrekkets lesbarhet og våpenskjoldets tydelighet.

Våpenskjoldet

Karasjok kommunes våpenskjold består av tre gule flammer på en rød bakgrunn. De tre flammene symbolerer de tre språkene
i kommunen, samisk, norsk og finsk, og deres fredelige møte og harmoni.

Våpenskjoldet opptrer sammen med navnetrekk på samisk og norsk i alle logoversjoner og skal ikke brukes alene, med unntak av situasjoner hvor det er et spesifikt behov for det.