Om Karasjok samfunnet

 Dagens Karasjok har vokst frem fra å være den gamle vinterleiren Ávjovárri, ca. 4 mil fra Karasjok, til et moderne samfunn. I 1867 ble Karasjok og i 1872 et eget prestegjeld.

Karasjok kommunes befolkningstall har ligget rundt 2700 - 2900 de seneste årene. Kommunen er flerkulturell med både finsk og norsk bosetting i tillegg til den samiske, som utgjør over 80 % av befolkningen.

Viktige næringer er bl.a. reindrift og jordbruk med tillegg av utmarksnæringer som jakt og fiske. Reindriftsnæringen har stått sentralt som en videreutvikling fra oldtidens jakt- og fangstsamfunn. Jordbruket kan man spore tilbake til det 16.-17. århundre, og opp gjennom nyere historie har også jordbruket fått sin spesielle betydning. Folket i Karasjok har til alle tider drevet næringsvirksomhet på tvers av riksgrenser. I dag er det kvartiærnæringen (offentlig forvaltning, tjenesteyting m.v.) som sysselsetter flest arbeidstakere i kommunen.

Sentrale samiske institusjoner, som f.eks. Sametinget, NRK Sápmi, RiddoDuottar Museat - De Samiske Samlinger, Samisk spesialistlegesenter, Samisk senter for samtidskunst, Indre-Finnmark prosti, Samisk spesialbibliotek, Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern er etablert i kommunen. Disse institusjonene representerer et bredt akademisk miljø, noe som gjør Karasjok til et spennende sted å bo og arbeide i. I Karasjok satses det også på vekst innen helse og sosialtjenester, hvor det tas sikte på å bygge opp en landsfunksjon for samiske pasienter med bl.a. et eget samisk rehabiliteringsteam.  

Kommunen har et aktivt kulturliv, med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.m. Karasjok kommunale kulturskole har tilbud innen musikk, tegning/maling/keramikk og duodji og dans/bevegelse. I kommunen er det etablert et eget lydstudio. Kommunen er også etter hvert blitt kjent for sin årlige kulturfestival som finner sted i løpet av påskeuka med et allsidig og spennende program.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Verdens beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og et rikt flora og fauna med rike naturressurser.

For den som måtte ønske å etablere seg i Karasjok, kan det nevnes at vi har byggeklare tomter og næringsetableringer av ulike slag. Vi har også et godt utbygd skoletilbud - og god barnehagedekning. Vår sentrale beliggenhet geografisk, har også sine fordeler.