Formannskap

Lovhjemmel: Kommuneloven § 8 nr. 1 og 2.
Kommunestyret velger selv formannskapet som består av 5 medlemmer.
Blant kommunestyrets medlemmer velges medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for 4 år.
Formannskapet er pliktig til å levere innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og til vesentlige endringer. I tillegg har formannskapet rett til å levere innstilling til kommunestyret i alle saker fra utvalg kommunestyret har oppnevnt.

Formannskapet 2019-2023 Medlemmer
Formannskapet 2019-2023
Navn Rolle Parti
Svein Atle Somby Ordfører/leder Arbeiderpartiet
John Nystad Nestleder Sámeálbmot Bellodat
Lilija S. Hansen Medlem Arbeiderpartiet
Per John Aslaksen Anti Medlem Senterpartiet
Sissel Gaup Medlem Karasjoklista
Kjell Magne Grønnli Varamedlem Arbeiderpartiet
Kjell Olav Guttorm Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Jan Idar Somby Varamedlem Arbeiderpartiet
Berit Astrid Utsi Varamedlem Arbeiderpartiet
Berit Regine Laiti Varamedlem Arbeiderpartiet
Kirsten Inger Anti Varamedlem Senterpartiet
Jovnna Ailu Anti Varamedlem Karasjoklista
Anni Østby Varamedlem Senterpartiet
Dag Nedrejord Varamedlem Senterpartiet