Formannskap

Lovhjemmel: Kommuneloven § 8 nr. 1 og 2.
Kommunestyret velger selv formannskapet som består av 5 medlemmer.
Blant kommunestyrets medlemmer velges medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for 4 år.
Formannskapet er pliktig til å levere innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og til vesentlige endringer. I tillegg har formannskapet rett til å levere innstilling til kommunestyret i alle saker fra utvalg kommunestyret har oppnevnt.

Oversikt over formannskapets medlemmer finner du her