Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører helse, pleie og omsorg og sosiale tjenester, og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor saksområder vedr. helseavdelingen, avdeling for hjelpetjenester (sosiale tjenester) og pleie- og omsorgsavdelingen. 
Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegeringsreglementet. 

Oversikt over medlemmer i hovedutvalg for helse og omsorg finner du her